Næringsministeren skal ha brexit-møte

Næringsminister Monica Mæland (H) inviterer næringslivet til et møte om brexit etter sommeren. Temaet er konsekvensene Storbritannias utmelding fra EU vil kunne få for norsk næringsliv.

– Brexit-resultatet vekker stor usikkerhet hos de delene av næringslivet som handler med Storbritannia. Under møtet ønsker vi å dele den informasjonen vi har så langt om konsekvensene for norsk handel. Samtidig ønsker vi innspill om eventuelle utfordringer fra næringslivet, som regjeringen kan ta med seg i det videre oppfølgingsarbeidet, sier næringsministeren.

Ett av de viktigste temaene som skal tas opp, er mulige konsekvenser en endring i EØS-avtalen vil kunne få ettersom Storbritannia er Norges klart største handelspartner som følge av olje- og gasseksporten.

– Hvis EØS-avtalen ikke lenger regulerer norsk-britisk handel, må vi finne en samarbeidsform som ivaretar norsk næringslivs interesser på en god måte, det er viktig for oss å sikre fortsatt velfungerende handel med Storbritannia, understreker Mæland.
Møtet skal finne sted 24. august.

Nøkkelord:
NTB er landets største leverandør av innholdstjenester i tekst, bilder, video og grafikk til norske medier.
Logg inn
×
Registrer

×