Norges sjømatråd har et hav av nettsider

Setter fart med nytt publiseringssystem.

Norges sjømatråd har et hav av nettsider. De trekker frem tre årsaker til at de nå bytter CMS for hele sin portefølje.

Målet til Norges sjømatråd er å bidra til økt salg av norsk sjømat ved hjelp av markedsføring, markedsinnsikt og omdømmebygging.

I 2015 ble det totalt eksport norsk sjømat til en verdi av 75 milliarder kroner fordelt på 140 land. Målet er ytterligere vekst i tiden som kommer. For å lykkes må de kommunisere mot konsumenter over hele verden, men også importører, grossister, kokker og andre som påvirker etterspørselen etter norsk sjømat. I den sammenhengen er naturligvis digitale medier viktige kanaler.

Foruten sosiale medier, har selskapet et hav av nettsider:

  • Godfisk.no og 17 tilsvarende nettsider på ulike språk
  • Seafood.no
  • Laks.no
  • Laksefakta.no
  • Codfromnorway.com (snart kommer også nettsider for Salmon, Herring og Mackerel)
  • Sushichallenge.global

I dag benyttes publiseringssystemet Episerver CMS på Laks.no og Laksefakta.no. Planen er at alle nettsidene skal være overflyttet innen sommeren 2017.

Enklere brukergrensesnitt for de ansatte

Børge Lotre som er digitalansvarlig i Norges sjømatråd forteller at en viktig årsak til at Norges sjømatråd nå bytter CMS, er at de ønsker et publiseringssystem som er enklere å bruke enn det gamle. Systemet man har hatt frem til nå har på mange måter fungert greit, men var for tungvindt å bruke for en organisasjon som har 70 ansatte fordelt på 12 kontorer rundt omkring i verden.

Tidligere hadde vi et komplisert system og vi brukte mye ressurser på opplæring. Nå får vi et system som er mye enklere å håndtere for de ansatte.

Foruten et enklere brukergrensesnitt var det store utvalget Episerver-partnere på det norske markedet en viktig årsak til at Norges sjømatråd valgte Episerver fremfor en av de andre leverandørene av publiseringssystemer.

Tilgang på kompetanse i Norge var et viktig argument for oss da vi vurderte alternative CMS. Alle de store byråene i Norge har masse kompetanse på Episerver. Det gir oss trygghet.

 

Vi ønsket oss et innholdssystem som er moderne, også med tanke på digital markedsføring og oppfølging av denne. Det får vi med Episervers integrasjoner mot de store tilbyderne av markedsføringsverktøy.

Lotre forteller at Episerver også ble valgt da man ønsket et system som gjør det enklere å gjøre tekniske endringer på nettsidene.

Vi har lenge hatt et system som har vært for rigid, noe som har gjort endringer vanskelig og tidkrevende. Nå har vi fått et mye mer fleksibelt publiseringssystem.

Han trekker frem Episervers løsning for “blokker” som et eksempel på en teknisk løsning som forenkler hverdagen. Et annet eksempel er muligheten til å automatisere innholdsarbeidet ved hjelp av søkemotoren Episerver Find.

Vi bruker nå mye mindre tid på å lage gode landingssider, noe som er viktig blant annet med tanke på søkemotoroptimalisering, forteller Lotre.

Flytter nettsidene opp i skyen

Stadig flere nettsideeiere velger nå å flytte nettsidene opp i skyen. Det kan være mange gode grunner til å gjøre det. Nettsideeiere som satser internasjonalt sikrer blant annet at nettsidene laster raskere til glede for utålmodige fiskeelskere over hele verden.

Også for Norges sjømatråd som har en rekke nettsider beregnet på både det asiatiske og amerikanske markedet, er “cloud” noe som nå står på agendaen. Begge nettsidene som så langt drives med Episerver, Laks.no og Laksefakta.no, ligger allerede i Microsofts populære skyløsning Azure. Resten vil etter hvert flytte etter.

Vår erfaring så langt er det er veldig stabilt og enkelt å komme i gang. Det skalerer veldig bra. Det skal bli bra å få alt opp i skyen, avslutter Lotre.

Logg inn
×
Registrer

×