EU med plan for bunnfisken i Nordsjøen

EU-kommisjonen har lagt fram en felles plan for forvaltning av bunnfisk i Nordsjøen. Fiskeriminister Per Sandberg lover en finmasket gjennomgang av planen.

Den nye nordsjøplanen for bunnfisk er den første i sitt slag, opplyser EU-kommisjonen.

Foruten Norge driver minst sju av medlemslandene i EU med fiske i Nordsjøen. Norske fiskere berøres i utgangspunktet ikke av den felles fiskeripolitikken i EU, men det er likevel ingen tvil om at EUs forvaltning i Nordsjøen vil få betydning også for Norge.

– Vi skal sette oss grundig inn i planen EU-kommisjonen har lagt fram, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Felles bestander

EU-planen gjelder fisk som lever nær havbunnen, som torsk, hyse og tunge. Det overordnede målet er å sikre bærekraftig forvaltning av fiskebestandene. Det er bestander som Norge deler med EU, påpeker Sandberg.

– Vi er opptatt av å forvalte bestandene ansvarlig og har fokusert på det i mange år, sier han.

EU er samtidig midt i prosessen med å innføre et utkastforbud, påpeker han.

– Jeg håper planen vil bidra til at dette blir fulgt opp på en god måte, sier fiskeriministeren.

Utkastforbudet går ut på at fiskere ikke skal kaste fisk de har fanget, når fangsten overstiger fartøyets kvote.

Vil forenkle reglene

EU-kommisjonen forteller også at den ønsker å forenkle et tungrodd regelverk. I forslaget bemerkes det at både fiskere, forskere og miljøvernere har kritisert fiskeriforvaltningen i EU for å være ineffektiv, overdrevent detaljert, unødvendig tungvint og kostbar for fiskerne.

Kritikken har vært spesielt hard mot et regime for hvor mange dager i året en fiskebåt har tillatelse til å fiske. Det vil EU-kommisjonen nå skrote. «Fiskerne skal få større frihet til selv å bestemme hvor og når de skal fiske», fastslås det.

Samtidig ønsker EU-kommisjonen at flere beslutninger skal flyttes til regionalt nivå, slik at de kan fattes «nærmere fiskerne».

– Det langsiktige målet er ikke bare å forbedre bevaringen av fiskebestandene, men også å øke forutsigbarheten for våre fiskere, sier fiskerikommissær Karmenu Vella.

Nyheten er hentet fra NTB. Foto er tatt av Nærings-og fiskeridepartementet.

Logg inn
×
Registrer

×