Havforskningsinstituttet: – Meld inn uerfangsten

Troféfisken blant fritidsfiskere risikerer kollaps.

-Kast ut igjen.

Det er oppfordringen fra Havforskningsinstituttet som nå råder til nullfangst av vanlig uer. Årsaken er at bestanden er på et historisk lavt nivå, og at nivået har vært synkende årlig siden slutten av 90-tallet.

Vanlig uer er nå klassifisert som svært trua på rød liste.

Instituttet skriver på sine hjemmesider at det skjer knapt noe direkte fiske på vanlig uer, og at de 2.800 tonn med uer som ble registrert i løpet av fjoråret ble i hovedsak tatt med garn og line samt som bifangst i trål. O tillegg kommer en ukjent mengde av uerfangst fra fritidsfisket. Det uregistrerte fisket ønsker instituttet at meldes inn.

Dersom fisket holdes på dagens nivå og rekrutteringen ikke bedres er det en fare for at bestanden kollapser før 2020.

Tone Iren Sørheim jobber som fungerende deskleder i havbruk.media.
Logg inn
×
Registrer

×