Marine Harvest tror oppdrettsnæringen forblir i fjordene

For å takle de stadige luseproblemene i fjordene har mange oppdrettsselskaper sett på muligheten for drift til havs, men Marine Harvest tror næringen i stor grad forblir i fjordene.

– Med den veksten som kommer innenfor lakseoppdrett i fremtiden, er det ikke realistisk at hovedtyngden av oppdrettet skal skje ute i åpent hav, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Norges største oppdrettsselskap til VG.

Næringen bruker fem milliarder kroner årlig på bekjempelse av lus. Det hemmer videre vekst. Marine Harvest har søkt om konsesjoner for flere store prosjekter som skal kunne drives i fjorden uten problemer med lus.

– Det er veldig store lukkede anlegg som skal stå i fjordene. Der vil ikke lusen komme til. Det vil hindre rømning, og vi tar kontroll på avføringen, forteller konsernsjefen. Anleggene vil pumpe opp vann fra dypet, der det ikke er lus.

For selskapet er noe av det viktigste at avstanden fra produksjon til marked er så kort som mulig, og da er det fordelaktig å holde seg i fjordene, skriver avisen.

FRA NTB

Logg inn
×
Registrer

×