Mattilsynet har sendt ut varsel om vedtak om midlertidig reduksjon av mengden fisk (MTB) på lokalitet Bukkholmen, Alstahaug kommune

Mattilsynet har sendt ut varsel om vedtak om midlertidig redusert produksjon på lokaliteten på grunn av lakselus- og fiskevelferdsproblemer. Det skriver de i en pressemelding
Lokaliteten det gjelder er Bukkholmen som drives av Marine Harvest AS. I 2016 var det Marine Harvest AS som hadde fisk på lokaliteten. Redusert MTB vil gjelde for to år og reduksjonen dekker den neste produksjonssyklus på lokaliteten.

– Bakgrunnen for varsel er overskridelser av maksimalt tillatt antall lus. Lusetallene har ligget over grensen i mer enn 10 uker på lokaliteten i perioder, både i 2014 og 2016, forteller Arnt Inge Berget, avdelingssjef, avdeling Salten.

– Etter Mattilsynets vurdering har Marine Harvest AS gjennomført tiltak for å hindre overskridelser av lakselus for sent og effekten har ved flere tilfeller ikke vært tilfredsstillende. Resultatet av for sen gjennomføring av tiltak, har ført til nye påslag av lus og stor risiko for spredning av luselarver til andre oppdrettsanlegg i området og til villfisk. Med redusert drift kan selskapene få på plass nødvendig tiltak for at driften kan skje innenfor regelverkets rammer, påpeker Berget.

Hva innebærer å måtte redusere produksjonen?

  • Mattilsynet kan gi oppdrettere som har hatt langvarige eller alvorlige lakselusproblemer pålegg om midlertidig redusert produksjon.
  • Målet med virkemiddelet er ikke å redusere produksjonen på lokaliteter, men å få aktørene til å tilpasse driften til forholdene.
  • Oppdrettere som må redusere produksjonen kan øke den igjen når de har vist at de har kontroll, og klarer å holde seg under lakselusgrensen og ivareta hensynet til fiskevelferden.
Logg inn
×
Registrer

×