Mistanke om laksesykdom i Sør-Trøndelag

Det er mistanke om den alvorlige laksesykdommen ILA ved to oppdrettsanlegg ved Mausund i Frøya kommune i Sør-Trøndelag.

Salmar Farming, som eier de to anleggene, varslet Mattilsynet om mulig smitte i onsdag. Anleggene ligger i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA), som ble opprettet etter at sykdommen brøt ut på to anlegg i Frøya i april.

Det er mange oppdrettsanlegg og mye fisk i sjøen i området der smitten er påvist, så Mattilsynet skal på inspeksjon for å ta ut prøver for å bekrefte diagnosen.

Mattilsynet understreker at ILA-smitten ikke har noen betydning for folks helse, men for laksen kan den være dødelig.

Nyheten er hentet fra NTB, bildet er tatt av Mattilsynet.

Nøkkelord: , ,
Logg inn
×
Registrer

×