Regjeringen åpner for laksevekst

Mangel på laks gjør at regjeringen iverksetter tiltak for å øke produksjonen for oppdrettsnæringen.

– Mangel på laks kan føre til at vi priser oss ut av markedet. Derfor iverksetter vi tiltak som kan øke produksjonen nå, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Regjeringen ønsker å gi oppdrettsnæringen økt fleksibilitet slik at de kan utnytte eksisterende kapasitet bedre – ved at taket for hvor mye fisk som kan stå i sjøen økes i den beste tilvekstperioden, mot at det senkes i resten av året. Dermed kan oppdretteren utnytte de naturlige temperaturvariasjonene i sjøen bedre.

– Det er frivillig for oppdretterne å takke ja til tilbudet, og det er derfor ikke mulig å anslå hvor mye vekst dette vil gi. Men samlet vil det kunne gi vekst i prøveperioden, sier Sandberg.

Han sier tiltaket vil gi industrien økt fleksibilitet og muligheter til å holde produksjonen oppe gjennom vinteren, og dermed unngå permitteringer.

Ordningen vil koste 1,5 millioner kroner per tillatelse, der 80 prosent tilfaller kommuner og fylkeskommuner, og de resterende 20 prosentene tilfaller staten.

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet er det nå en miljøsituasjon som gjør en vekst forsvarlig.

– Stadig færre anlegg overskrider lusegrensen, og lusenivået var lavt første halvår i år, sier Sandberg, som understreker at den enkelte oppdretter også må vurdere hva som er forsvarlig drift.

Nøkkelord: , ,
NTB er landets største leverandør av innholdstjenester i tekst, bilder, video og grafikk til norske medier.
Logg inn
×
Registrer

×