Sjøfugl bruker plast til reirbygging

Bilder av sjøfugl som bruker plast til reirbygging, vekker oppsikt.

– Det er nå tydelig at marint søppel er et problem for dyrelivet i havet, sier Bjørn Einar Grøsvik i Havforskningsinstituttet.

Grøsvik og en gruppe forskere er på et tokt i Nordsjøen for å ta prøver av bunnfisk i hele Nordsjøen. På turen har en av forskerne fanget tre unge havsuler med marint søppel i nebbet.

– Vi så fuglene midt i sentrale Nordsjøen. Fuglene bruker tydeligvis tauverket til å bygge rede, og det er ikke uten risiko. Mange fugler setter seg fast i tauverket, eller får det rundt deler av kroppen, sier Grøsvik og viser blant annet til Daily Mail som har dokumentert at havsuler fra Grassholm vest for Wales plukker søppel og taubiter til redebygging istedenfor å bruke tang.

Det pågående forskningstoktet er et samarbeid mellom havforskningsinstituttene i landene rundt Nordsjøen.

– Vår oppgave er å ta prøver av fisk, sediment og vann for å gjøre analyser av miljøgifter, mikroplast og radioaktivitet for å registrere eventuelle endringer i miljøtilstanden i Nordsjøen, forteller Grøsvik til NTB.

– Eksempelet med havsule viser at marint søppel er et problem for dyrelivet i havet. Den eneste måten å unngå slike effekter på, er å redusere utslippene. Plastprodukter har ekstrem lang nedbrytingstid i havet, kanskje flere hundre år, sier Grøsvik.

Han understreker også at vi i dag mangler kunnskap om hvilke effekter plast har i den marine næringsskjeden.

Nyheten er hentet fra NTB og bildet viser fugleliv på Røst og er tatt av Redningsselskapet.

Logg inn
×
Registrer

×