Torskens kjønnsgen er avdekket

Å kjønnsbestemme torsk genetisk kan gjøre oppdrettsnæringen mer lønnsom. Nye metoder har nå avdekket torskens “kjønnsgen”. Det skriver Det matematisk-naturvitenksapelige fakultet i en pressemelding.

Torsk har ikke X- og Y-kromosomer slik vi har,  men man har likevel visst at kjønnet er genetisk bestemt. Nye metoder har gjort det mulig å identifisere torskens kjønnsgen for første gang.

Bastiaan Star og kollegene hans ved  Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo har forsket på genetisk kjønnsbestemmelse hos torsk (Gadus morhua). Ved å dele et utvalg torsk i hunner og hanner har han sekvensert hele DNAet hos alle fiskene. Ved å benytte data fra en forbedret versjon av hele torskens DNA fant han et bestemt område på kromosom 11 som varierte avhengig av fiskens kjønn. Da han undersøkte genomet nærmere fant han at det er 166 områder i genomet som har sammenheng med fiskens kjønn. Disse 166 områdene er fordelt på seks loci, men det er bare det området på kromosom 11 hvor korrelasjonen er 100% mellom kjønn og gen. Det er ikke kjent hvordan de øvrige loci påvirker kjønnsuttrykket i torsk, men dette resultatet er et utgangspunkt for å undersøke de biologiske mekanismene bak kjønssbestemmelse hos denne arten.

I oppdrettsanlegg har man laget torskebestander som kun består av hunnfisk for å øke inntjeningen. Grunnen til dette er at hunnene blir kjønnsmodne senere og derfor blir lengre og tyngre. Med denne metoden kan man gjenkjenne hunnfisken på et tidlig stadium noe som betyr profitten kan øke betydelig.

Logg inn
×
Registrer

×